Verksamhetsutveckling, kravställning och användbarhet inom vården.

Are you going?

28 spots left

Share:

Landstingshuset Umeå

Köksvägen 11 · Umeå

How to find us

Lokal Västerbotten

Location image of event venue

Details

**This event will be held in Swedish**

Rebecka Janols beskriver den kravmodell som användes för att genomföra användbarhetsutvärderingen i upphandlingen av framtidens vårdinformationsstöd för Västerbottens Läns Landsting. Hon kommer också att berätta hur Region Västerbotten rustar sig för en av de största verksamhetsförändringarna som skett.

Region Västerbotten är en utav nio regioner som tillsammans upphandlat framtidens vårdinformationsstöd (totalt värde på 2,7 miljarder). I upphandlingen har Rebecka ansvarat för kravställning kring användbarhet, användarcentrerad utveckling, tillgänglighet samt användbarhetsutvärdering av systemen.

Rebecka Janols arbetar idag som verksamhetsprojektledare för Framtidens vårdinformationsstöd på Region Västerbotten.
2013 disputerade hon inom användbarhet och ehälsa vid Uppsala universitet. Avhandling som handlade om hur ehälsa kan implementeras för att få ut så mycket nytta som möjligt, både ur ett användarperspektiv och ett organisationsperspektiv. Rebecka har även jobbat som forskare vid Umeå universitet samt utredare på myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Välkomna