Always Be Responsible for Any Code You Write, Even for Fun. NoException()

This is a past event

53 people went

Location image of event venue

Details

Kod piszę do szuflady/dla zabawy/na hackaton/dla PoC i nie mam czasu na jakość. Ileż razy to słyszeliśmy?! A złe praktyki nabyte podczas zabawy kultywowane są później w projektach wielkiej wagi. Jakość ma znaczenie. Zapraszam na krótki inspirujący wykład o tym, że należy brać odpowiedzialność za każdy kod który piszemy, nawet ten dla zabawy. BezWyjątku().

Spotkanie poprowadzi Matt Harasymczuk. Matt jest coachem Agile. Pomaga innym zrozumieć filozofię Agile i kształtować kulturę tworzenia oprogramowania, która bazuje na zaufaniu. Pracuje dla polskiego rządu i prowadzi transformację Agile w pierwszej rządowej jednostce, w której pracuje ponad 100 programistów w 11 teamach scrumowych.

Po spotkaniu planowane jest wyjście na piwo do Cotton Club (http://www.futurysta.pl/cottonclub/index1.php?go=oklubie). Należy tutaj rozumieć spotkanie towarzyskie, gdzie każdy kupuje sobie piwo sam.