Warsztaty - Java 8 Streams

This is a past event

22 people went

Details

Speaker: Damian Warszawski (TouK)

Data structure is the fundamental building unit of a software development. According to Linux Torvalds, the process of designing your code should based on choosing stable data structures before any other measure of your code quality. He claims that this is the only way to achieve simple design and reusable code.

We will consider the alternative approach of modelling state by exploring data structure called streams. Going deeper, we will try to use stream processing and lazy evaluation to model change in terms of sequences that represent the time histories of the systems being modeled.

Does it sound hard or strange? Dont worry, though, workshop will cover all basic topics about streams from simple examples to more complex modelling state problems.

Instrukcja do projektu:

materiały do warsztatu: https://github.com/dwarszawski/stream-data-structure

Przed warsztatem należy zbudowac projekt:
mvn clean install -DskipTests

oraz spróbować odpalić test z IntelliJ:
- testy są napisane w spock-u i wymagają użycia groovy plugin.
Jak sprawdzić czy mam zainstalowany plugin:
1. ctrl-shift-a
2. szukaj "plugins"
3. sprawdź czy plugin "groovy" jest na liście
4. jeśli nie, to zainstalować za pomocą "install Jetbrains plugin" (może wymagać restartu IntelliJ)

- jeśli plugin jest zainstalowany należy dodać wsparcie Grooviego dla projektu
Jak dodać wsparcie grooviego:
1. prawy przycisk myszki na głównym katalogu projektu
2. wybierz "add framework support..."
3. wyszukaj "Groovy" i dodaj

- następnie spróbować odpalić pojedyńczy test np. RegionDaoTest (ctrl-shift F10). Test powinien rzucić wyjątkiem java.lang.UnsupportedOperationException: Missing implementation.

w razie problemów dajcie znać tutaj: https://gitter.im/dwarszawski/stream-data-structure