What we're about

זהו המיט-אפ הראשון באיזור בית שאן ועמק המעיינות אשר נוצר עבורכם - משקיעים, יזמים, חולמים ריאליסטיים, אנשי תוכנה, חומרה, מכניקה, עיצוב, מנהלי פרויקטים, מנהלי מוצר, מנהלי תהליכים, אנשי סייבר, מנהלי רשתות, אבטחת איכות, מומחי תקינה ועוד.

במפגשים ניתן דגש לחיבור בין אנשים, שיתוף רעיונות, העברת מידע, ונערוך הרצאות והדרכות בנושאים טכנולוגיים שונים בתחומים החמים בתעשיה.

זה הזמן לבוא, להביא חברים ולהצטרף לקהילת ההיי טק המתפתחת בעמק.

Past events (3)

Photos (21)