Past Meetup

Kaggle Days Meetup Warsaw #2 - Workshop

This Meetup is past

63 people went

Location image of event venue

Details

BY WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTACIE WYMAGANA JEST REJESTRACJA POPRZEZ FORMULARZ:
https://goo.gl/forms/Kt2CP8myhyvwr4vP2
Wszyscy uczestnicy, którzy dostaną się na warsztat zostaną poinformowani drogą emailową.

Drugie spotkanie z serii Kaggle Days Meetup przed nami! Tym razem będzie bardziej praktycznie - zapoznamy się z Kaggle w pigułce. W czwartek 29.11 spotykamy się w Google for Startups by wziąć udział w warsztacie pod tytułem “How to start your journey with Kaggle? A 2-hour guide into Data Science“. Naszym prelegentem będzie Wojtek Rosiński, pasjonat Machine Learningu oraz Kaggle, gdzie zdobył rangę Kaggle Mastera. Dzięki wielu zrealizowanym projektom oraz konkursom na Kaggle zdobył szerokie doświadczenie w zastosowaniu technik Machine oraz Deep Learningu. Podczas warsztatu Wojtka będziemy mieli okazję zapoznać się z ideą Kaggle, jedną z lepszych metod doskonalenia umiejętności w zakresie Data Science oraz z Kaggle Kernels.

Do uczestnictwa w warsztacie wymagane są podstawowe umiejętności programowania w Pythonie oraz znajomość biblioteki Pandas.

Po warsztacie zapraszamy wszystkich na dalsze rozmowy do pobliskiej kawiarni "Mucha nie siada", dla chętnych przewidziane są napoje powitalne sponsorowane przez LogicAI

--------------------------------------
TO PARTICIPATE IN THE WORKSHOP, THE REGISTRATION THROUGH THE FORM IS REQUIRED:
https://goo.gl/forms/Kt2CP8myhyvwr4vP2
All the participants who get the spot will be informed within a few days from the registration.

We have a pleasure to announce the second Kaggle Days Meetup event in Warsaw. This time we prepared a hands-on meeting - we will talk about Kaggle platform in a nutshell. We are meeting on 29th of November at Google for Startups, to take part in a workshop "How to start your journey with Kaggle? A 2-hour guide into Data Science". Our speaker, Wojtek Rosiński is a Machine Learning and Kaggle enthusiast ranked as Kaggle Master. Thanks to various projects and competitions on Kaggle he gained wide experience in using Machine and Deep Learning techniques. During the workshop, you will have a chance to get familiar with the idea of Kaggle - one of the best way to start or continue your Data Science experience.

Basic Python programming skills and knowledge of Pandas library are required.

After the workshop, we would like to invite you for the networking part in the nearby placed cafeteria "Mucha nie Siada". Welcome drinks sponsored by LogicAI.