Past Meetup

Pierwsze spotkanie sekcji PTI "eZdrowie i życie bez barier"

This Meetup is past

2 people went

Lokal Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO-

ul. Grójecka 65A, II piętro · Warsaw

How to find us

Spotkanie jest otwarte dla osób nie związanych z PTI

Location image of event venue

Details

Spotkanie organizacyjne / pierwsze spotkanie nowopowstałej sekcji Polskiego Towarzystwa Informatycznego Sekcja: „eZdrowie i życie bez barier”

Tematy, które będą omówione na spotkaniu (a zapewne będzie więcej):

1. Cele strategiczne sekcji (w tym nazwa sekcji ;-)

2. Cele na 2016

3. O nas - baza kompetencji członków sekcji

4. Plan zaprezentowania sekcji na Konferencji Telemedycyna i eZdrowie 2016

5. Planowane inicjatywy - wstępny harmonogram działań

6. Wątki list dyskusyjnych

Spotkanie odbędzie się w lokalu należącym do Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO- http://www.fundacja-echo.pl/kontakt

W trakcie spotkania Małgosia Piątkowska pokaże lokal, w którym rehabilituje się dzieci, młodzież i wspiera także dorosłe osoby z uszkodzonym słuchem.

Spotkanie jest otwarte; może przyjść każda osoba zainteresowana tematyką związków między, szeroko rozumianymi, informatyką, medycyną i dostępnością.