What we're about

Kode59 er et initiativ for å samle utviklermiljøene på Haugalandet, uavhengig av teknologi og platform. Det skal være en platform der utviklere kan utveksle erfaringer, dele kompetanse og dyrke sin nysgjerrighet for teknologi.

Denne meetup-gruppen het før "NNUG Haugesund". Vi har valgt å skifte navn til "Kode59". Som nevnt ovenfor gjør vi dette for å utvide nedslagsfeltet for gruppen. Det blir mer informasjon om dette på første samling.

Upcoming events (1)

Skytjenester - En reise til skyen og en introduksjon.

HSH - Høgskolen Stord/Haugesund

Torsdag 25. april har vi igjen fokus på sky! Vi får bli med på en reise fra serverrom til sky og en introduksjon til de mest brukte tjenesten i Microsoft sin skytjeneste, Azure. Arne Solheim: Rådgiver og Cloud Evangelist fra Webstep i Oslo Tittel: Fra gråvær til lettskyet Sammendrag: Fem år tidligere driftet firmaet egne fysiske rack-servere manuelt on-location - Nå har de en fullautomatisert infrastruktur som kjøres i Amazon sin nettsky (AWS). Bli med på reisen fra konvensjonell drift med brannslukking, manuelle feil og "ikke-rør-den-så-lenge-den-virker!" til en hverdag der det utføres zero downtime deployments trigget av CI/CD-pipelines hvor hele serverklynger byttes ut (immutable infrastructure). Karl Syvert Løland: Seniorkonsulent fra Webstep på Sørlandet Tittel: Introduksjon til Microsoft Azure Sammendrag: Microsoft Azure har på kort tid blitt en av de tre store leverandørene av sky-tjenester. I dette fordraget vil vi gå igjennom hva Microsoft Azure er og kan tilby samt en liten gjennomgang av de mest brukte tjenestene dem tilbyr. Noen tjenester fungerer bedre i noen situasjoner enn andre, og det vil bli dratt frem erfaring fra prosjekter underveis for å poengtere noen av styrkene og svakhetene til de enkelte tjenestene som blir gått igjennom.

Past events (16)

IT-tryggleik – kor vanskeleg kan det vere?

Scandic Haugesund

Photos (9)

Find us also at