What we're about

Kode59 er et initiativ for å samle utviklermiljøene på Haugalandet, uavhengig av teknologi og platform. Det skal være en platform der utviklere kan utveksle erfaringer, dele kompetanse og dyrke sin nysgjerrighet for teknologi.

Upcoming events (1)

Teknologien bak ChatGPT og maskinlæring i praksis

Haugesund folkebibliotek

Vi i Kode59 har gleden av å invitere til årets første treff den 15. februar klokken 19:30 på Haugesund folkebibliotek. Bouvet presenterer to foredrag, ett som skal prøve å kaste lys på teknologiene bak den for tiden veldig populære ChatGPT. I tillegg skal vi også lære hvordan kunstig inteligens kan se ut i praksis, omsatt i et lokalt prosjekt.

Vi oppmuntrer selvfølgelig til diskusjon og håper på kuriositet rundt disse temaene, derfor blir det satt av tid i etterkant til å både bli bedre kjent med materien og med nye kollegaer og kollegaer utenom egen bedrift.

Vel møtt!

Past events (21)

GraphQL i .NET med Hot Chocolate og Entity Framework

Appex i Deco-bygget

Find us also at