Past Meetups (14)

What we're about

Kode59 er et initiativ for å samle utviklermiljøene på Haugalandet, uavhengig av teknologi og platform. Det skal være en platform der utviklere kan utveksle erfaringer, dele kompetanse og dyrke sin nysgjerrighet for teknologi.

Denne meetup-gruppen het før "NNUG Haugesund". Vi har valgt å skifte navn til "Kode59". Som nevnt ovenfor gjør vi dette for å utvide nedslagsfeltet for gruppen. Det blir mer informasjon om dette på første samling.

Members (178)

Photos (8)

Find us also at