Past Meetup

DevOps eller dø!

This Meetup is past

27 people went

Details

Vi inviterer til et foredrag om kontinuerlige leveranser og devops.

Stein Inge Morisbak vil holde innlegg med tittelen "DevOps eller dø!"

Kontinuerlige Leveranser og DevOps er praksiser som lar virksomheter dytte idéer ut til sine kunder før andre er ferdige med sin første iterasjon.

Kvaliteten på det som leveres øker i takt med hyppigheten på leveransene. Tettere samarbeid mellom drift og utvikling bidrar til at alle trekker i samme retning. Det er forretning som bestemmer når noe skal ut i produksjon, ikke IT. Vi er vitne til et av de største paradigmeskiftene innen IT i vår tid. De som ikke transformerer sine IT-organisasjoner risikerer å bli etterlatt for å dø.

Han vil i dette foredraget forklare hva DevOps og Kontinuerlige Leveranser innebærer og hvorfor det er så viktig å ikke bli sittende på gjerdet. Han vil også presentere egne erfaringer med å levere kontinuerlig. Hovedsakelig erfaringer fra utviklingen av Digipost for Posten Norge AS.

Stein Inge har jobbet med IT i snart 20 år og har erfaring fra både drift og utvikling. Nå leder han Bekk Consulting sin satsning på Kontinuerlige Leveranser, DevOps og Sky. Til daglig jobber han som tech lead for teamet som utvikler NSB sine kundevendte løsninger på web og app. Han er en erfaren foredragsholder og grunnlegger av DevOps Norway Meetup.

Agenda:

- Introduksjon av Kode59 (starter kl 19:00)

- Hovedinnlegg "DevOps eller dø" av Stein Inge Morisbak

- Pause, med pizza og kaffe

- Visning av UniMicro sitt CI-miljø