Global Graph Celebration Day

Details

Czym jest Global Graph Celebration Day?

Aby uhonorować Leonharda Eulera, szwajcarskiego matematyka i wynalazcę teorii grafów, społeczność Neo4j i entuzjaści grafów na całym świecie zbierają się i organizują wydarzenia z okazji dnia jego urodzin, 15 kwietnia. Więcej możecie znaleźć na oficjalnym blogu wydarzenia, https://neo4j.com/blog/calling-all-nodes-join-us-for-global-graph-celebration-day-on-april-15-2020/.

Ci którzy chcą dostać koszulki, prosimy o rejestrację na stronie, https://neo4j.typeform.com/to/CKuOwG?event=KRKGRAPH.

Plan wydarzenia
----------------------
[masked] Powitanie i networking
[masked]:15 Wprowadzenie do algorytmów grafowych - Maciej Krzywda
Podczas tej sesji zaprezentujemy i omówimy główne grupy algorytmów grafowych:
* "path finding",
* "centrality",
* "community detection"
Porozmawiamy o ich implementacjach i złożoności, ale także omówimy przypadki użycia i gdzie można znaleźć ich zastosowania w świecie rzeczywistym.
[masked] Przerwa

19:30-21:00 Odkrywanie połączonych danych w świecie chaosu (livecoding) Jarosław Pałka
Podczas tej sesji na żywo, pokażemy jak zastosować niektóre z koncepcji przedstawionych w poprzedniej prezentacji, przy użyciu Neo4j i Cypher. Zamierzamy zaimportować skrzynkę pocztową i przy pomocy kilku podstawowych technik modelowania grafów wyliczyć lokalny współczynnik klastrowania, wykryć społeczności, silnie połączone komponenty i inne elementy sieci. Postaramy się znaleźć centralne punkty społeczności, a wszystko to na podstawie historii wysłanych wiadomości email.