Past Meetup

Warsztaty: Test-Drive your own React #Meet.js #KrakowJS

This Meetup is past

16 people went

Lumesse Sp. z.o.o.

Lubicz 23A · Kraków

How to find us

4th floor (czwarte piętro)

Location image of event venue

Details

Test-Drive your own React

--------------

Celem warsztatów będzie:

* eksploracja TDD na nietrywialnym przykładzie

* zrozumienie esencji działania bibliotek opartych o Virtual DOM

W czasie 3h zbudujemy własną bibliotekę, podobną do tego co robi React.

Na TDD będziemy patrzeć jak na technikę, ale nie “best practice”. Przydatną w pewnych kontekstach, w innych niekoniecznie.

Wielkość problemu: około 200 linijek kodu testowego i 100 linijek kodu produkcyjnego.

Wymagania:

* twój laptop

* podstawy TDD i znajomość dowolnej biblioteki do testowania jednostkowego w JS (mocha, jest, tape etc.)

* praktyczna znajomość ES6 (=>, destructuring, block scope)

* doświadczenie w pracy z dowolnym frameworkiem opartym o Virtual DOM

Przed rozpoczęciem warsztatów warto zainstalować następujące moduły (aby uniknąć zależności od WIFI): https://gist.github.com/kwasniew/78f8275e3ca4d3f0f88a5c785c0ca4e6

Instruktor:

Mateusz Kwaśniewski - Wielki fan sieci Web i prostych (niekoniecznie popularnych) rozwiązań. Zwolennik odnajdywania oryginalnych problemów zamiast naprawiania symptomów. Programista, speaker, trener.

Test-Drive your own React

--------------

The goal of this workshop is to:

* explore TDD with a nontrivial example

* learn the essence of Virtual DOM based libraries

In 3 hours we gonna build our own React-like library. We gonna look at TDD as yet another practice, not necessarily a “best practice”. Useful in certain contexts.

Our problem size is about 200 lines of test code and 100 lines of production code.

Prerequisites:

* Your own laptop

* TDD basics and familiarity with one of the JS unit testing libs (mocha, jest, tape etc.)

* practical knowledge of ES6 (=>, destructuring, block scope)

* some experience with one of the Virtual DOM based frameworks

Before the workshop starts please install the following modules (so that you don’t have to rely on WiFI) https://gist.github.com/kwasniew/78f8275e3ca4d3f0f88a5c785c0ca4e6

Instruktor:

Mateusz Kwaśniewski - a big fan of the Web and simple (not necessarily popular) solutions. Instead of blindly solving problems, he prefers to ask if we’re solving the right problem. Programmer, speaker, trainer.