What we're about

Are you a UX designer? A front-end programmer interested in technologies such as d3.js? Or perhaps you are a network scientist or researcher using graph theory in your work? We foster a community of professionals and scientists that share expertise in transforming complex data into meaningful visualizations and rich interactive data experiences through powerful visual storytelling.

Ти UX-дизайнер? Програміст зовнішніх інтерфейсів, що цікавиться технологіями на зразок d3.js? Чи, можливо, науковець, який займається вивченням мереж та використовує в роботі теорію графів?Ми створюємо спільноту професіоналів та науковців, яка за допомогою вражаючих візуальних образів поширюватиме свої напрацювання у галузі візуалізації складних масивів даних та значний досвід у роботі з інтерактивними даними.

Upcoming events

No upcoming events