Past Meetup

Seminar: Lean and Green - mot en effektiv og bærekraftig industri

This Meetup is past

8 people went

Location image of event venue

Details

Hvorfor praktiseres ofte lean-aktiviteter og miljø-tiltak uavhengig av hverandre i bedriften, når begge som én strategi potensielt kan bidra til å oppnå både økonomisk vekst og en bærekraftig utvikling samtidig?

Lean Forum Midt-Norge, SMARTLOG-nettverket, NCEI og SFI Norman har gleden av å invitere deg og dine kollegaer til å delta på dette halvdagsseminaret om Lean & Green. På seminaret vil erfaringer fra industrien stå i sentrum, og vi ser frem til innlegg fra aktører i nordisk industri og akademia.

Key-note speaker: Monica Bellgran, Professor i Produktionsutveckling ved Mälardalen högskola (MDH)

Bellgran jobber i dag som forskningsleder ved MDH, og har mer enn 20 års akademisk og industriell erfaring innen sitt fagfelt. Hun har jobbet innen bilindustrien for Haldex AB og Volvo CE, og utviklet sammen med Haldex AB Green Performance Map handbook. 14.oktober holder hun foredrag om Competitive and sustainable production.

I tillegg - foredrag fra:

• Hydro (Norge)

• Grundfos (Danmark)

• Swerea (Sverige)

• SINTEF og NTNU

Detaljert program her: http://www.sintef.no/uploadpages/16211/SMARTLOG%20Lean%20and%20green%20_final.pdf

Påmelding:

http://aktiviteter.ncei.no/index.cfm?tmpl=showMeeting&meetingId=3842

(Selv om du kan melde deg på direkte her på meet-up, ber vi om at alle registrerer seg via linken over. Vi vil ta en samkjøring mellom de to listene til slutt.)

Seminaret arrangeres i samarbeid mellom

• Lean Forum Midt-Norge

• SMARTLOG

• NCE Instrumentation

• SFI Norman