Past Meetups (18)

What we're about

Lean Forum Oslo er et åpent forum for utveksling, deling og diskusjon av erfaringer med Lean og kontinuerlig forbedring for offentlige og private virksomheter. Aktivitetene består av seminarer, bedriftsbesøk og nettverksbygging. Lean Forum Oslo har en egen LinkedIn-gruppe (http://bit.ly/linkedin-lean-forum-oslo) og er tilknyttet LeanForumNorge (www.leanforumnorge.no (http://bit.ly/om-lean-forum-oslo)).

Members (826)

Photos (29)