Skip to content
This event was canceled

28th Thoughtstorm: How to Use the Creative Mind to create change in the world

Photo of Jaap Jan Huisman
Hosted By
Jaap Jan H. and Suzanne
28th Thoughtstorm: How to Use the Creative Mind to create change in the world

Details

HOE GEBRUIKEN WE DE CREËRENDE 'MIND" OM VERANDERING TE CREEREN IN DE WERELD (for English scroll down)

We gebruiken de Denkstorm-techniek (een van de tools van de Avatar® Training) om samen waardevolle ideeën te creëren en te ontwikkelen. Het is een gemakkelijk te leren techniek. Deelnemers delen hun ervaringen en gezichtspunten in een proces dat is ontworpen om tot nieuwe ideeën te komen waar deelnemers zelfstandig niet op gekomen zouden zijn.

Lever je eigen bijdrage aan de Denkstorm over één of meer van de volgende vragen:

 • Wat is de juiste instelling voor het behalen van succes?
 • Wat inspireert mensen?
 • Wat is de oorzaak van gewoontes?
 • Wat maakt dat mogelijkheden zich aandienen?
 • Afgezien van schaarste, wat maakt iets waardevol?
 • Welke factoren zijn gunstig voor creativiteit? …versterken creativiteit?
 • Waarom zijn mensen het oneens?
 • Hoe krijg je iemand zover om een gezichtspunt te delen?

Wil je een inspirerende avond hebben en nieuwe energie en nieuwe ideeën opdoen? Zou je mensen willen ontmoeten, die net zo nieuwsgierig zijn als jij over het verbeteren van de planeet op hun eigen unieke manier? Dan ontmoeten we je graag.

Onze ervaring met de Denkstorm-techniek is dat het altijd verrassende nieuwe inzichten opwekt.
We ontmoeten je graag!

Suzanne & Jaap Jan

Meer info over Denkstormen vind je hier: https://avatarjournal.com/1980-an-evolution-in-human-thinking.html.

Avatar® en Thoughtstorm® zijn gedeponeerde handelsmerken van Star's Edge Inc. 1999 Harry Palmer. Alle rechten voorbehouden.

__________________________________________________________

HOW TO USE THE CREATING MIND TO CREATE CHANGE IN THE WORLD

We use the Thoughtstorm® technique (one of the tools from the Avatar® Training) to create and develop valuable ideas together. It is an easily learned technique. Participants share their experiences and viewpoints in a process designed to generate new ideas that the participants would not have had on their own.

Come and bring your unique viewpoints to the Thoughtstorm about one or more of the following questions:

 • What is the proper attitude for achieving success?
 • What inspires people?
 • What causes habits?
 • How are opportunities created?
 • Aside from scarcity, what makes something valuable?
 • What circumstances favor creativity? ...enhance creativity?
 • Why do people disagree?
 • How do you get someone to share a viewpoint?

Would you like to have an inspiring evening and get new energy and new ideas? Would you like to meet people, who are as curious as you are about improving the planet everyone in their own unique way? Then we'd love to meet you.

Our experience with the Thoughtstorm technique is that it always evokes surprising new insights.
We'd love to see you there!

Suzanne & Jaap Jan

More info on Thoughtstorming can be found here: https://avatarjournal.com/1980-an-evolution-in-human-thinking.html.

Avatar® and Thoughtstorm® are registered trademarks of Star's Edge Inc. 1999 Harry Palmer. All rights reserved.

Photo of Leiden Creating minds creating change in the world group
Leiden Creating minds creating change in the world
See more events