What we're about

✨追蹤IG獲取第一手消息: https://lihi2.com/Kcf2x (https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Flihi2.com%2FKcf2x&event=video_description&v=9cDic97j2EM&redir_token=QUFFLUhqbnRmLURiRHc2dHZIR2lKLTZmQU41Sm1hd3I2d3xBQ3Jtc0tsa2otUDR3M2pCNEQ3T0dnVG9OamxKYlRXX1RWckZ5REJwYXBITjV0a3dGQnNrdHhCa2I2NF9LWG1EcXNsZVFQcTIxT1ZZTTktX3duYWJzd3dLSXR5MVRobkRLR1BiV0k5ZXlEWGxKZmx5M2IydkNiMA%3D%3D)

✨掌握近期活動不Miss: https://lihi3.com/OC6YA (https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Flihi3.com%2FOC6YA&event=video_description&v=9cDic97j2EM&redir_token=QUFFLUhqblY1VGhZaHB4ZDhMM0RXb3hJakNjTXIyZmpjUXxBQ3Jtc0ttelluek15OEYzR3RZbU9zaE9vbE5qRzFFeWctWDFEZHZkbnRFWnJvT1dSZGs4WTZVZVFsdzdzTDh0UzNBUFQ5TGIwZVVmYk5qZUdIeVptY205ZDNGNlVta2VtMFZYdW1LZ3hmUUhNdUVmTl9hZUFPcw%3D%3D)

✨YT追蹤有字幕: https://lihi1.com/y7RFi (https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Flihi1.com%2Fy7RFi&event=video_description&v=9cDic97j2EM&redir_token=QUFFLUhqbXdERGsxZjVOYWJ4TWlzTjhkbnJ4aDdWd3NwQXxBQ3Jtc0ttZ1llejNLXzdHM3NUUW4wZTFJckZfbzBJaUdwaTltZEI5dXpQS3ZkUjAwYThQRHZxRlEyRnJORS11SE8wWkF0djBfV2FROXdlUEMyakxjMnN3WkFTWm9UcnA4N2w1YkdEVUlnYi11M0tEbzQ2bTcxTQ%3D%3D)

只要你想改變,改變的可能都在這裡。 (FB社團為主)

臉書社團: https://www.facebook.com/groups/Amaygo.bar/

臉書粉專: https://www.facebook.com/amaygolvupbar/

嗨!一起變強BAR是以分享新知、交流感想、找同好的新型態「知識型社交」社團。我們相信在這裡,從迷惘到信念,從尋根到定錨。我們可以一起LEVEL UP,當彼此的夥伴!

社團聚焦面向:

#內容分享
向內關注+連結世界+行動豐盛=一起變強
從最基本一篇文章、一部短片、一個感想
到我們實體舉辦的講座活動、工作坊
聚焦在成長,目標是變強
主題不限,看置頂文你會更清楚
因為分享,才有力量

#火花交流
從桌遊運動團到主題跨域小聊
乃至與青年夢想實踐Youtuber的交流(籌備中)
定期社團聚會與不定期主題企劃
從有趣社交建立價值人脈的同時
我們可以虛心求教當TAKER,也能常懷感恩當GIVER
以此循環,生生不息

#自我尋根
迷惘的源頭,往往是不夠了解自己
或是習慣性依賴【正確答案】的速成
自我覺察、信念與方向、心態與經驗談
希望正在這條路上奮鬥的大家能打氣互助
社團也會持續邀請有經驗導師近距離分享

#理想定錨
當你有個理想,希望自己可以有一天...
你可能開始了第一步
或是發現不知該如何開始
在這邊,能有機會找到願意一起上進互助的夥伴
讓夢想落地變成可實踐執行的長期目標
讓概念有同好夥伴激盪變成一個自豪的企劃
讓想法可以經過調整變成階段性美好任務

#價值整合

海賊王裡如果只有魯夫一個人
Onepiece可能永遠也找不到
因為不同專才、不同思維、不同資源的夥伴
是築夢必經之路
透過像是青年夢想實踐家的整合企劃
實際地去撮合廠商、政府、自媒體還有寶貴的你
以新的方式,了解彼此、互惠合作
找到機會、找到夥伴、找到貴人

YouTube:
‣‣ https://www.youtube.com/channel/UCjWCTD02XS-46M4QfbIwcAg (https://www.youtube.com/channel/UCjWCTD02XS-46M4QfbIwcAg)
Facebook page:
‣‣ https://www.facebook.com/amaygolvupbar/ (https://www.youtube.com/redirect?v=gubCOG6dtRA&event=video_description&redir_token=sPdGUo_Z-iJYTTj7FTqxcyQ2Jv58MTU4OTk2Njk0OUAxNTg5ODgwNTQ5&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Famaygolvupbar%2F)
Facebook group:
‣‣ https://www.facebook.com/groups/Amaygo.bar/
Instagram:
‣‣ https://www.instagram.com/amaygobar/ (https://www.youtube.com/redirect?v=gubCOG6dtRA&event=video_description&redir_token=sPdGUo_Z-iJYTTj7FTqxcyQ2Jv58MTU4OTk2Njk0OUAxNTg5ODgwNTQ5&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Famaygobar%2F)
Telegram:
‣‣https://t.me/lvupbar (https://www.youtube.com/redirect?v=gubCOG6dtRA&event=video_description&redir_token=sPdGUo_Z-iJYTTj7FTqxcyQ2Jv58MTU4OTk2Njk0OUAxNTg5ODgwNTQ5&q=https%3A%2F%2Ft.me%2Flvupbar)

Past events (39)

Photos (57)