Past Meetup

Warsztat: Myślenie produktowe

This Meetup is past

25 people went

Details

Warsztat ma na celu pokazać czym różni sie inicjowanie projektu i inicjowanie pracy nad produktem oraz przedstawić doświadczenia prowadzącego związanego z oboma podejściami.
Podczas warsztatu uczestnicy będą inicjować produkt w oparciu min. o farmeworki Innovation Games oraz ćwiczyć metody pracy nad produktem które już następnego dnia mogą wypróbować w swoich firmach.

Cele warsztatu:
- porównanie myślenia projektowego z myśleniem produktowym
- Praca w grupach i ćwiczenie tworzenia wizji produktu
- Praca w grupach i ćwiczenie priorytetyzacji w produkcie
- Praca w grupach i ćwiczenie szukania szans produktowych
- Praca w grupach i ćwiczenie praktycznego zarządzania ryzykami
- Praca w grupach i ćwiczenie wizualizacji produktu

Dla kogo:
Warsztat jest kierowany dla: Product Ownerów, Analityków biznesowych, członków zespołów produktowych oraz Scrum Masterów

Kto:
Maciek pracuje z ideami, które stoją za zwinnością od 2010 roku. W tym czasie jego klientami były startupy, software house'y, korporacje i spółki skarbu państwa. Miał okazję pracować w Anglii, Niemczech i Danii. Obecnie wspiera swoich klientów jako agile coach i trener.