Next Meetup

Web app developer meetup
(English version follows.) Hej alla Alla som är intresserade av webapplikations-utveckling i alla dess former, från kodning till design är välkomna. Meetupen arrangeras i samarbete med Spotin som gärna delar ansvaret för meetupen med utomstående part. Om det finns intresse att hjälpa till att arrangera meetupen eller om ni har förslag på projekt eller besök för meetupen att göra får ni gärna höra av er. Om oss. Vi på Spotin AB tillhandahåller en plattform och relaterade tjänster för distribuerad e-handel. Med utveckling och huvudkontor i Luleå samarbetar Spotin med välkända samarbetspartners inom mode- och mediebranschen. Hälsningar Kristoffer Karlsson, VD, Spotin AB http://www.spotin.com -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hi all Everybody that are inverested in web application development in all its forms, from coding to design are welcome. The meetup is arranged in cooperation with Spotin who are welcome to share the responsibility with external parties. If there is an interest to help out with arranging the meet up or if you have a suggestion for a project or a visit for the meetup to do then we'd love to hear about it. About us. We at Spotin AB supplying a platform and related services for distributed e-commerce. With development and head-office in Luleå are Spotin cooperating with well known partners within the fashion and media business. Regards Kristoffer Karlsson, CEO Spotin AB http://www.spotin.com

Spotin AB

Rådstugatan 7A · Luleå

Upcoming Meetups

Past Meetups (28)

What we're about

Vi på Spotin AB har startat denna grupp för utbyte av kunskaper och kontakter rörande utveckling av webbapplikationer.

Om Spotin AB: Spotin utvecklar en tjänst och relaterad teknik för att skapa framtidens e-handel. Vår utveckling och huvudkontor är lokaliserad i Luleå centrum och etablerades i början av 2016.

Vi vill gärna bygga ett nätverk med likasinnade i och runt om Luleå och att träffa lokala förmågor för utbyte av erfarenheter, men också för möjligheter till framtida samarbeten.

Spotin AB letar just nu både erfarna seniora- och talangfulla/passionerade juniora utvecklare att utöka teamet med. Kontakta oss för att veta mer på: hr@spotin.com

/ Kristoffer

--

English:

We at Spotin AB have started this group to exchange knowledge and contacts regarding development of web applications.

About Spotin AB: Spotin are developing a service and related technology to create the future of e-commerce. Our development and main office is located in the center of Luleå and was established in early 2016.

We want to build a network of likeminded within and around the Luleå area, and to meet local techies for exchange of experiences, but also for the possibility of cooperating in the future.

Spotin AB is currently searching for experiences senior- and talented/passionerade junior developers to expand our team. Contact us to know more: hr@spotin.com

/ Kristoffer

Members (50)

Photos (6)