Ken je (e)commerce buren/Know your (e)commerce Neighbours

This is a past event

24 people went

Location image of event venue

Details

Afgelopen jaren is er veel gebeurd in wereld van online verkopen.
Veel nieuwe online webwinkels zijn er bij gekomen, groot en klein.
Waar de een klein begonnen is en doorgegroeid is rukken er ook grote jongens
op en nemen de markt over.

Kortom wat staat ons de komende jaren te wachten en welke kennis kunnen we met elkaar delen
zonder iedereen direct als concurrent te zien.

Een mooie stelling welke ik onlangs zelf tegen kwam is de belemmering van de technisch doorgroei.
Met een blijvend te kort aan kennis/mensen zal het op termijn voor sommige webwinkels bijna niet meer
mogelijk zijn om het hoofd boven water te houden. De techniek groeit door maar is voor de kleine ondernemer
straks niet meer te betalen, of komen zijn wensen boven op de stapel van de vele wijzigingen andere webwinkels hebben.

Is dus straks de ondernemer die het meest kan betalen de winnaar of maken we de markt straks met z'n alle kapot
en is de klant de enige die lacht.

Discuseer mee, wat zijn jouw online doelen, welke tools, software pakketten gebruik je?
Hoeveel technisch mensen heb je (intern) of elders besteed? Hoe deel je de kennis?
Hoe ga je om de doorontwikkeling van je webshop? Heb je een roadmap?

Kortom genoeg om over mee te praten.

################

In the recent years a lot has happened in the world of online sales.
A lot of new online shops have joined, large and small.
Some have started out small and have grown throughout the years, but also the big boys who have joined have taken the market by storm.

In short, what awaits us in the coming years and what knowledge can we share with each other
without instantly seeing each other as a competitor.

A beautiful theorem which I came across recently is the obstacle to the technical growth.
With a persistent shortage of knowledge / people for some merchants it will eventually be hard to be able to keep their heads above water. The technology continues to grow which may not be as affordable any more for the small businesses, or their wishes may end up on top of the pile of the many changes of other online stores.

Does this make the entrepreneur, who is able to pay the most, the winner? Or will we break the market together, and the customer being the one who gets the last laugh?

Discuss this with us, what your online goals, which tools, software packages do you use?
How many technical people do you have (internal) or have you spent elsewhere? How do you share the knowledge?
How do you handle the development of your shop? Do you have a roadmap?

In short, enough to talk about it.