Beheers je Magento backoffice

This is a past event

20 people went

Location image of event venue

Details

Hoe integreer je bepaalde backoffice functies met je Magento shop?

Klanten: Hoe maak je je klantrelaties beheersbaar via de backoffice van je Magento shop? Dit kan bijvoorbeeld met het pakket OroCRM. Een nieuw CRM pakket dat ontwikkeld is door voormalig Magento developers en wat er op gericht is om klantinformatie beheersbaar te maken. Eén van de features is een goede integratie mogelijkheid met Magento. Tijdens deze sessie zullen we een kleine recap geven van het nieuwe product wat nu nog in beta staat. Product: Bij het opzetten van een nieuwe shop met een bestaande productenlijst of bij het migreren van je Magento shop naar een nieuwe versie is het importeren en exporteren van producten één van de kerntaken. Wat zijn hiervan de (on)mogelijkheden? Logistiek: Voorraden kunnen snel veranderen. Hoe maak je dit inzichtelijk in je backoffice? Hoe beheers je je e-fulfillment. Hoe handel je de verzending en de terugkoppeling naar je live voorraden af? Manage your Magento back office

How to integrate certain backoffice functions with your Magento shop?

Customers: How to manage your customer relationships (CRM) with a connection between your backoffice and your Magento shop? This could be established, for example with OROCRM. A new CRM package developed by former Magento developers which focus on making your customer information manageable. One of the features of this package is the good integration with Magento. Product: When setting up a new shop with a list of existing products or when migrating your current Magento shop to a newer version, the import and export of products is one of the core tasks. How do you ensure a quick and easy import and export of your products? What are the (im)possibilities? Logistics: Stocks can change rapidly. How do you make this clear in your backoffice? How do you control the e-fulfillment? How will you handle the shipping trade and how do you update this in your live stock status?