What we're about

This is a group for all writers, both beginners and professionals. We´ll meet regularly at a café in central Malmö (or ONLINE during the Covid-19 restrictions!) to write together in a group setting under the concept of “40 on/10 off”. That means we´ll write for 40 minutes, then chat for 10, and repeat. It´s a great way to be productive AND get to meet other writers!

It doesn´t matter if you write books, short stories, scripts, blogs, articles or poetry. In this group we´ll discuss the craft and challenges, as well as give each other tips on publishing, how to generate ideas or beat writer´s block.

You don´t have to show anyone what you´re writing, the purpose of this group is to get more words down on paper (or laptop), and socialize with each other. Welcome to join!

-----------------------------

Detta är en skrivgrupp för både nybörjare och professionella. Vi träffas regelbundet på ett kafé i centrala Malmö för att skriva tillsammans utifrån konceptet ”40 on/10 off”. Det innebär att vi skriver under 40 minuter, sedan pratar vi i 10, och sedan skriver vi igen. Detta är ett väldigt bra sätt att både vara produktiv OCH få träffa andra som tycker om att skriva.

Det spelar ingen roll om du skriver böcker, noveller, manus, bloggar, artiklar eller poesi. I denna grupp diskuterar vi skrivandet som hantverk, vilka utmaningar vi ställs inför, samt ger varandra tips på saker som publicering eller hur man kommer över skrivkramp.

Du behöver inte visa eller läsa upp något av det du skriver, syftet med gruppen är att få ner fler ord på papper (eller dator) samt att umgås med varandra. Välkommen att gå med!

Past events (44)

Let's write together at Ribersborg Beach!

Ribersborgs open-air bath

Let's write together at Ribersborg Beach!

Ribersborgs open-air bath

Let's write together - Online!

Online event

Photos (9)