What we're about

Maptime (http://www.maptime.io) er bokstavelig talt en tid for kartlaging. Vårt mål er å tilgjengeliggjøre kartografiens kraft til alle interesserte ved å lage et sted for læring i samarbeid, utforsking og åpne kartteknologier. Vi har hovedvekt på web, design og interaktivitet. Maptime er startet med arbeidshypotesen om at verken det å lage kart eller å lære seg å bli flinkere til det, er vanskelig når vi gjør det sammen. Med grafikk og data avslører kart sammenhenger i rommene vi mennesker er betinget av. Godt design og interaktive brukerflater gir enorme muligheter for kommunikasjon når det kombineres med romlig data.

#MaptimeOSL (https://twitter.com/maptimeosl)-eventer samler folk som er interessert i geografi, hacking og design til brukerdreven læring. Maptime forsøker å være et uformelt fellesskap basert på praksis, skaping og en blanding av strukturert og individuell læring. Eventene skal være givende for estetikere, kartofile og data-junkies på alle ferdighetsnivåer.

Vi ser i Maptime en måte å gjøre teknologien til det beste av oss, i stedet for det verste av oss. Det starter med en Code of Conduct og fortsetter med en etikk om fri programvare. Som situerte individer deler vi av våre styrker og svakheter for å sammen lage de beste kartene tenkelig. Kart kan skape en bedre verden.

Begynnere er veldig velkomne. Husk å ta med laptop!

Past events (11)

3D GIS med QGIS og Blender

Bitraf

Vector tiles 101

Bitraf

Intro to QGIS (beginners+advanced)

Bitraf

Maptime show and tell

Bitraf

Photos (6)