What we're about

I nätverket delar vi kunskap med varandra för att utvecklas som individer oh organisationer.
Vi består av individer som är i medarbetardrivna organisationer idag, vissa är på väg dit, andra är intresserade av området.

Vi vill inspirera varandra, stötta varandra och hjälpa varandra att bli mer medarbetardrivna.
Vi vill medvetandegöra området i samhället.

Vi finns på Trello: https://trello.com/b/dqwzIFsG/medarbetardrivnaorganisationer

Past events (6)

Photos (11)