Next Meetup

Utilització Automatitzada de Fonts de Dades Públiques 1/2
Curs d’Utilització Automatitzada de Fonts de Dades Públiques (I i II) Utilitat del Curs: Aprén a treure profit de l’automatització de les fonts de dades obertes i converteix-te en un professional que domina l’ús de les Dades Obertes i vol que la seva organització ho aprofiti amb aquest Curs. Aquest mòdul forma part del Certificat Business Advanced reconegut per l‘ODI, institució internacional dedicada a l’estudi i desenvolupament de les Dades Obertes i és impartit per professors especialistes en l’ús i tractament de les Dades Obertes durant les 8 hores d’aquests dos cursos en les que s’aprendrà a: - Adquirir coneixement que ens permeti la utilització sincronitzada i massiva de dades. - Introducció a la reutilització de dades obertes. - Reutilització d’API. - Conéixer les APIs de les principals eines de publicació de dades. - Recorregut per les API HOAS. - Evolució de l’API. - Nocions d’sparql SQL. - Neteja de dades. Duració: 8 hores http://formacio.iniciativabarcelonaopendata.cat/shop/curs-dutilitzacio-automatitzada-de-fonts-de-dades-publiques-i-i-ii/

Edificio MediaTIC de Barcelona Activa

Calle Roc Boronat 117 - 2a planta · Barcelona

What we're about

Comunitat de persones amb passió per l' Open Data.
Volem generar un Hub de coneixement i sinergies per promoure l’Open Data, des de la convicció que accelerar l’obertura de dades té clars avantatges per a la nostra societat tant en l’àmbit democràtic, social i econòmic.
Community of people with passion for Open Data.
We want to create a hub of knowledge and synergy to promote Open Data from the conviction that the opening speed data has clear advantages for our society both democratic, social and economic.

web: http://iniciativabarcelonaopendata.cat

Members (829)

Photos (53)