What we're about

#MeraKrypto jobbar för att steg för steg höja säkerheten på Internet. Genom att använda mer kryptering ökar kostnaden för avlyssning. Säkrare applikationer - på skrivbord, webben och i mobilen - ökar tryggheten och förtroendet för din Internet-baserade lösning. I gruppen sker erfarenhetsutbyte, diskussioner och arbete mot gemensamma mål. #MeraKrypto - samverkan för ett säkrare Internet - är en projekt startat av föreningarna SNUS, ISOC-SE, DFRI och SUNET, det Svenska universitetsnätet.

Den här meetup-gruppen är för aktiviteter i västra Sverige.

Past events (9)

Säkra meddelande/chatt-appar - Signal, Wire och Matrix

Enfo Cybersecurity

Security Analytics (Business Intelligence + Säkerhet)
Privacy and security

Needs a location

Photos (1)

Find us also at