Next Meetup

Meteor 1.4: GraphQL, React, Angular and let's talk Docker and what's new
Lobbar in en placeholder för ett event här, tänker att vi sätter datum efter semestrarna. Men på agendan: • Meteor 1.4 • React, Angular • Apollo & GraphQL • Docker och MUPX Sen kör vi demonstrationer av appar, det är bara att ta med din dator och säga till att du vill visa något när du kommer, så löser vi det som i våras.

Findwise HQ

Ullevigatan 19 · Göteborg

4 comments

    Past Meetups (9)

    What we're about

    Meet other developers using Meteor (http://www.meteor.com). Share your knowledge, apps, and get feedback from others. Meteor is an open-source platform for building top-quality web apps in a fraction of the time, whether you're an expert developer or just getting started.

    Members (261)

    Photos (36)