Next Meetup

Bygg noe med Famo.us
*** Påmelding == interesse, du kan melde deg av når dato er satt hvis den ikke passer *** Det har vært en del styr rundt et nytt JavaScript-verktøy som heter Famo.us. Jeg har ikke gått veldig dypt inn på dette endå, men det skal være i hovedsak et animasjonsverktøy som tar sikt i å erstatte Flash og å males med samme hastighet. Det vil si at ytelse er et hovedfokus. Av det jeg har lest så langt oppnås dette ved noe streng behandling av DOM-en. Noen som har interesse for dette? Tenkte vi kunne samles og prøve å bygge noe smått med dette (integrert med en Meteor-app selvfølgelig), finne litt utav det, evt prøve noen eksisterende eksempel og leke med dem.

Needs a location

2 comments

  Past Meetups (3)

  What we're about

  Bilingual Meteor (real-time JavaScript framework) user group based in Stavanger, Norway. Information is provided in English by default, we choose the language based on the participants when each event starts (if everyone understands Norwegian, then we go with that).

  What is this Meteor thing?

  Meteor is a potentially little-known framework, but it is one you absolutely should know about! It is a full-stack JavaScript framework for building (not only) web applications, and it makes it easy and fun at the same time.

  Want to try Meteor without installing anything? You're looking for MeteorPad (http://meteorpad.com/). Go there, and the Leaderboard example will be loaded automatically. You can play around however you want and get a sense of how Meteor works.

  In recent versions of Meteor, it has also gotten frighteningly easy to build mobile applications with Cordova (iPhone and Android). Getting started is as easy as running meteor add-platform iphone (or android), followed by meteor run-platform .

  About the group

  Meet other developers using Meteor. Share your knowledge, apps, and get feedback from others. Meteor is an open-source platform for building top-quality web apps in a fraction of the time, whether you're an expert developer or just getting started.

  Hva er denne Meteor-greia?

  Meteor er kanskje fremdeles et litt ukjent verktøy, men det er noe du bør kjenne til! Det er et komplett JavaScript-rammeverk for bygging av (ikke bare) webapplikasjoner, og det gjør det samtidig både lett og gøy.

  Vil du prøve Meteor uten å installere noe? Da er du ute etter MeteorPad (http://meteorpad.com/). Gå der, og så blir Leaderboard-eksemplet lastet inn automatisk. Du kan fritt leke med den og få sansen for hvordan Meteor fungerer.

  I de siste versjonene er det også blitt fryktelig lett å bygge mobilapplikasjoner med Cordova (iPhone og Android). Man kommer i gang ved bare å kjøre meteor add-platform iphone (eller android) og så meteor run-platform .

  Om gruppa

  Møt andre utviklere som bruker Meteor. Del din kunnskap, dine apper, og få tilbakemelding fra andre. Meteor er en åpen kildekodes plattform for å bygge webapplikasjoner av høyeste kvalitet på en brøkdel av tida, enten du er topputvikler eller nybegynner.

  Members (84)

  Photos (1)