Skip to content

What we’re about

På Dansk:

Vi er et fællesskab af funktionelle programmeringsentusiaster, nybegyndere, fagfolk og forskere.

Mødegruppe for Funktionelle Københavnere formål er at få flere software projekter til at tage udgangspunkt i funktionelle programmeringssprog.

Vi har primært fokus stærkt typede funktionelle sprog som: F#, Scala, OCaml og Haskell, men andre funktionelle programmeringssprog som Lisp, Erlang, Clojure, Elixir, osv. er mere end velkommen.

Vi forventer at mødes minimum 12 gange om året, hvis ikke flere, for at udveksle erfaringer ved bruget af de funktionelle programmeringssprog i software projekter som skulle være i/eller på vej til produktion.

Bemarkning: Vi er sprog agnostisk, selvom F# vises i gruppens navn og vi anvender Haskells logo.

In English:

We're a community of functional programming enthusiasts, newbies, professionals and researchers.

F#unctional Copenhageners Meetup Group goal is to get more software projects to be based on functional programming languages.

We mainly focus on strongly typed functional languages like:  F#, Scala, OCaml and Haskell, but other functional programming languages ​​like Lisp, Erlang, Clojure, Elixir, etc. are more than welcome.

We expect to meet at least twelve times a year, if not more, to share experiences with regards of the use of functional programming languages ​​in software projects that are in / or heading to production.

Remark:  We are language agnostic, even though F# appears in our name and we use Haskells logo.

Upcoming events (4+)

See all