What we're about

נטגב הנו מיזם חברתי המייצר מרחב השראה וקהילת עסקים ויזמים בנגב המזרחי. מטרת המיזם היא ליצור גיוון תעסוקתי ולפתח את קהילת היזמים בנגב המזרחי במגוון דרכים. המתחמים שלנו ממוקמים במרכזי הערים ברחבי הנגב המזרחי, ומאפשרים ליזמים, עצמאיים ועסקים לעבוד בסביבה מעוררת יזמות, ולקבל מעטפת תמיכה וליווי אישי לכל אורך הדרך

Past events (1)

The future of AI on AWS

NETGEV Dimona

Photos (5)