What we're about

Talk together in Vietnamese and Japanese.
ホーチミンでベトナム語と日本語の言語交換をしませんか。Tôi đang học tiếng Việt.
Tôi muốn giao lưu với người Việt ở TPHCM. Chúng ta nói chuyện bằng tiếng Việt và tiếng Nhật nhé. Tiếng Anh, tiếng Hàn quốc và tiếng Trung cũng được.
******
Vì có rất ít người Nhật nên tôi nghĩ sẽ chỉ nói chuyện được với nhóm nhỏ khoảng 4 người. Khi nào có thời gian tôi sẽ thông báo với mọi người.

Past events (13)

Photos (1)