Next Meetup

Oslo Testpub#62-Deploy microservices confidently using Consumer Driven Contracts
Denne gangen har vi vært så heldig og få Henrik Stene fra Knowit til å komme til oss å presentere dette spennende emnet. Presentasjonen vil bli holdt på norsk. Consumer Driven Contracts er et testparadigme som lar API-konsumenter kommunisere hvordan de bruker de eksterne tjenestene til API-tilbyderen. Denne presentasjonen snakker om programvaretesting, hvordan og når man skal bruke Consumer Driven Contracts, og hvordan Consumer Driven Contracts kan gi selvtillit og trygghet til utviklere når de skal rulle ut nye versjoner av mikrotjenester. Presentasjonen inneholder også liveprogrammering der vi ser hvordan vi kan implementere Consumer Driven Contracts ved hjelp av et rammeverk som heter Pact. For å øke hastigheten og redusere kostnader under utvikling av mikrotjenester er det viktig å kunne bygge og rulle ut nye versjoner med visshet om at man ikke har gjort endringer som bryter med den eksisterende tjenestekontrakten. Selv om mikrotjenester er lette å bygge og kjøre, vil de også lett kunne bli en stor knute av avhengigheter som senker utviklingshastigheten, og innfører uvisshet og usikkerhet hos utviklere. Resultatet av denne uvisshet er ofte brutte avhengigheter og systemer som slutter å virke. Organisasjoner som beveger seg fra en tradisjonell monolitt vil ofte oppdage at det er svært vanskelig å ha full kontroll på alle tjenester og avhengigheter mellom dem. Consumer Driven Contracts er et testparadigme som hjelper utviklere med å ha kontroll på avhengigheter mellom tjenester i et distribuert system og i denne presentasjonen vil man både lære mer om teorien bak Consumer Driven Contracts samt se hvordan det kan gjøres i en live demo. About the speaker (https://www.linkedin.com/in/henrikstene/) Henrik is a manager and consultant with the Nordic consultancy firm, Knowit, and is currently assigned to help build a new sales and ticketing solution for rail operators in Norway. He is passionate about exploring microservice technology and is pondering how to solve their biggest flaws, like the "Integration Test Hell". Henrik is an avid technology enthusiast, and an early adopter of green technology.

Teknologihuset

Pilestredet 56 · Oslo

Upcoming Meetups

Past Meetups (62)

What we're about

I forbindelse med norsktestforum.com ønsker man å arrangere test arrangementer. Her kan folk med interesse for test møtes og diskutere å utveklse erfaringer innenfor fagområdet test.

Members (635)

Photos (239)