Past Meetup

Testpub - Testautomatisering på mobil (06.06.13 Kl 17:00)

This Meetup is past

23 people went

Location image of event venue

Details

Da er det endelig klart for ny testpub

Denne gangen har vi fått Rajkumar fra Knowit til å komme og snakke om testautomatisering på mobil.
Rajkumar Rajangam, fagansvarlig Test Automation, Knowit Quality Management
http://www.linkedin.com/in/rrajangam

Om presentasjonenTest på mobil plattform er krevende pga høy endringstakt, redusert time to market, og brukernes økende krav til kvalitet, stabilitet og brukeropplevelse. I tillegg er det en betydelig utfordring med antallet OS og devicer som løsningene skal fungere på. Foredraget samler erfaringer fra en rekke kunder, med fokus på gevinster, utfordringer og fallgruver knyttet prosjekter innen testautomatisering, og med spesielt fokus på mobil plattform. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk.

Testpuben arrangeres denne gang i samarbeid med Knowit og vil finne sted i deres lokaler i Universitetgata 7. Det vil bli servert øl, vin og pizza under presentasjonen. Når den faglige delen av kvelden er over, går vi videre til Amundsen Bryggeri & Spiseri (http://amundsenbryggeri.no/) for hyggelig sosialt samvær.