endring Av Sted, Nå På ScotsmaTestpub #38 - Kvalitetsledelse – test av prosessen

Norsk TestForum
Norsk TestForum
Public group
Location image of event venue

Details

Denne gangen har vi fått med oss Sogeti som sponsor og foredragsholder.

Vi har som oftest fokus på systemet eller produktet når vi tester. Men er det opplagt hvordan vi skaper kvalitet i det fortløpende arbeidet vi gjør gjennom krav, design og konstruksjon? Denne presentasjonen tar for seg hvordan vi kan bli bedre til å skape kvalitet når vi er i de ulike fasene, og ikke vente til testfasen med å finne feilene.

PS! Sogeti spanderer to runder i baren på oss :)