Oslo Testpub #71 - tverretatlig samarbeid for testdata

Are you going?

14 people going

Share:

Needs a location

Details

På denne testpuben kommer deltagere av det tverretatlig samarbeidet for Test data og snakker om du utfordringene som det gir.

Mer info om tema kommer.