What we're about

NoBUG is an user group for anyone interested in integration on Microsoft platforms. You should be familiar with BizTalk Server and related Microsoft products and technologies. This group will be used to announce meetups to it's community. Meetups are generally conducted in the language describing the topic in question.

Welcome to the NoBug community!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norwegian BizTalk User Group, eller NoBUG, er et ikke-kommersielt forum for oss som jobber med eller er interessert i BizTalk og relatert teknologi fra Microsoft. Formålet med NoBUG er å ha et møtested for å sammen øke vår kunnskap og forståelse for Microsofts produkter og løsninger for integrasjon.

Gjennom foredrag fra innleide talere, diskusjonsmøter og innlegg fra våre egne medlemmer ønsker vi å skape et aktivt forum hvor vi kan styrke vår kunnskap på integrasjon som fagområde så vel som på BizTalk som produkt, og danne et uformelt nettverk for erfaringsutveksling.

Målgruppen er hovedsakelig personer med teknisk bakgrunn på integrasjonsløsninger i Azure og BizTalk Server som utviklere, prosjektledere og arkitekter.

Meetups gjennomføres som regel i det språket som beskriver temaet.

Past events (8)

Global Integration Bootcamp 2018

Communicate Norge AS

Rise of the Citizen Integrator

Teknologihuset