Challenging PRISM and Tempora in the EU courts: can we stop mass surveillance

Hosted by ORG Cardiff

Public group

This is a past event

11 people went

Location image of event venue

Details

ORG, Big Brother Watch, English PEN and Constanze Kurz are challenging the UK's legal regime at the European Court of Human Rights. What's the substance of the claim and what will it mean if they win?

Dan Carey, from Deighton Piece Glynn, is the solicitor for the application and will explain what the challenge hopes to do.

Jim Killock, Executive Director of the Open Rights Group, will explain what you can do to challenge UK mass surveillance.

Mae Grŵp Hawliau Agored, Big Brother Watch, English PEN a Constanze Kurz yn herio cyfundrefn gyfreithiol y Deyrnas Gyfunol yn Llys Hawliau Dynol Ewrop. Beth yw sylwedd yr her a beth mae hynny yn golygu tasen nhw yn ennill?

Dan Carey o Deighton Piece Glynn yw'r cyfreithiwr ar y cais a bydd e'n esbonio beth mae'r weithred yn ceisio cyflawni.

Bydd Jim Killock, Cyfarwyddwr Gweithredol y Grŵp Hawliau Agored, yn esbonio beth allech chi wneud i herio arsyllu torfol y Deyrnas Gyfunol.

Traddodir yr areithiau yn y Saesneg