What we're about

Oracle User Group Norway (OUGN) har som mål å være et forum for utveksling av erfaring mellom brukerne, og å spre Oracle-relatert kunnskap.
OUGN arbeider for å fremme medlemmenes interesser overfor Oracle Norge, og i samarbeid med European Oracle User Group og International Oracle User Group også overfor Oracle Corporation.OUGN er en uavhengig forening som drives på non-profit basis.OUGN er åpen for organisasjoner som benytter Oracle produkter.

Past events (20)

Photos (29)