What we're about

Det här är en grupp för alla som vill försöka förstå alla andras politiska världsbild samt öppna diskussioner om politik och samhället.

This is a group for anyone who would like to understand everyone else's political views and who likes open discussions on politics and our society.

Members (172)

Photos (3)