What we're about

Det här är en grupp för alla som vill försöka förstå alla andras politiska världsbild samt öppna diskussioner om politik och samhället.

This is a group for anyone who would like to understand everyone else's political views and who likes open discussions on politics and our society.

Past events (5)

Politiskt samförstånd

Evas Paley

Politiskt samförstånd

Evas Paley

Politiskt samförstånd

Evas Paley

Förstå ens politiska motståndare

Evas Paley

Photos (3)