Monitoring met Prometheus en Grafana - Handson Workshop

This is a past event

7 people went

Location image of event venue

Details

Datum: Donderdag 20 september
Tijd:[masked]
Spreker: Lucas Jellema
Doelgroep: DevOps professionals (Applicatie- en Platform-Ontwikkelaars en -Beheerders)

Monitoring is een belangrijk middel om het correct functioneren van een runtime-omgeving vast te stellen. Reageert de applicatie snel genoeg, is een functie nog beschikbaar, hoe staat het met de gezondheid van een server of de ruimte op een storage component. Monitoring is het proces van verzamelen, verwerken en interpreteren van runtime metrics van applicatie-, platform- en infra-componenten. Monitoring helpt inzicht te krijgen in huidige status, recente geschiedenis en trends – met het doel in te grijpen, bij te sturen en te analyseren.

In deze SIG spreken we over Monitoring: waarom doe je het en hoe je het willen aanpakken? Welke middelen zijn daarvoor nodig? Vervolgens krijg je een demonstratie van allereerst Prometheus (voor monitoring) en vervolgens Grafana (voor het visualiseren van monitoring-data in dashboards). Daarna volgt een handson-workshop waarin je de kans hebt zelf deze tools uit te proberen.

Prometheus (van de Cloud Native Compute Foundation) is een populair open source tool voor monitoring. Prometheus schraapt periodiek metrics uit allerlei componenten, verzamelt deze in een centrale data store, ontsluit deze voor afnemers en doet continue controles tegen geconfigureerde condities die bij overschrijding tot alerts leiden. Prometheus is de de-facto standaard voor monitoring van containers op het Kubernetes-platform en voor veel microservice-implementaties. In het Prometheus ecosysteem zijn voorzieningen beschikbaar voor het verzamelen van metrics uit een groot aantal technologieën en producten.

Grafana is een open source tool voor het creëren van dashboards. Grafana kan met allerlei data sources werken – waarvan Prometheus er eentje is. De combinatie Prometheus en Grafana wordt veel toegepast. Grafana wordt gebruikt om een dashboard te maken waarin niet alleen Prometheus data op visueel aantrekkelijke wijze wordt getoond maar dat ook goed kan dienen als startpunt voor een (root cause) analyse als er een probleem is geconstateerd – bijvoorbeeld door de DevOps engineer die een geautomatiseerde notificatie heeft ontvangen van het Prometheus alert-mechanisme.

In de workshop ga je aan de slag met Prometheus. Na de installatie ga je de monitoring van enkele componenten inrichten. De verzamelde data ga je bekijken en analyseren. Je configureert een alert-conditie en je stelt vast dat het alert wordt getriggerd. Vervolgens gebruik je Grafana om met die verzamelde data ook een dashboard met meerdere visualisaties in te richten.

Aan het eind van deze sessie hebben deelnemers een gemeenschappelijk beeld van het belang en de rol van monitoring. Ook is voor deelnemers duidelijk wat Prometheus is en waar het voor gebruikt kan worden – en hoe het zich verhoudt tot andere tools die voor beheer-activiteiten worden ingezet. De toepassing van Grafana in aanvulling op Prometheus is eveneens duidelijk.

Voorbereiding:
Neem je laptop mee en zorg dat daarop VirtualBox en Vagrant zijn geïnstalleerd. Zie https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads en https://www.vagrantup.com/downloads.html .

Bronnen:
Prometheus - https://prometheus.io/
Grafana - https://grafana.com/