Opgavegericht werken bij publieke organisaties

Location image of event venue

Details

Het centraal stellen van de 'opgave' bij publieke organisaties, oftewel de maatschappelijke vraagstukken (groot en klein) die nu en in de toekomst spelen, is een hele logische beweging. Niet klassieke beleidsvelden en afdelingen staan centraal, maar hetgeen er in de buitenwereld speelt. Tegelijkertijd vraagt het om een andere manier van denken en organiseren. Waar wendbaarheid een belangrijk onderdeel van is.

Opgavegericht werken bij publieke organisaties komt nooit écht van de grond als je niet een andere manier van organiseren durft te omarmen. In deze meetup gaan we aan de slag met wat opgavegericht werken is, hoe je het inzet en waarom stabiele teams, en niet projecten, daar het geheime ingrediënt van zijn.

We gaan gezamenlijk op zoek naar de antwoorden op deze vragen, aan de hand van praktijkvoorbeelden van ons en inbreng van jullie.

Programma:
16:00-16:30 Inloop
16:30-18:30 Meetup Opgavegericht Werken
18:30-19:00 Borrel en hapje

De facilitators van de meetup zijn Geeke van Bruggen en Gidion Peters. Beiden zijn ervaren organisatieadviseurs en agile coaches, die de publieke sector een warm hart toedragen. Vanuit ervaring bij verschillende gemeenten en nationale overheden, evenals uitvoeringsorganisaties, het onderwijs en de zorg, zijn zij op zoek gegaan naar nieuwe manieren om in de maatschappij het verschil te maken.

Er is plek voor max. 20 personen, dus meld je op tijd aan. Mocht je toch niet kunnen, wil je je dan zsm afmelden? Tot slot nog een verzoek om er uiterlijk half vijf te zijn, zodat we met z'n allen kunnen starten.

(Fun note: Dit is tevens de eerste meetup op onze nieuwe kantoor bij Creative Valley!)