Past Meetup

Årsmøte 2019 Cloud Security Alliance Norway

This Meetup is past

9 people went

Location image of event venue

Details

Årsmøte i Cloud Security Alliance Norway torsdag 14. februar 16:00 @ Radisson SAS Plaza Hotel.

1. Konstituering: Valg av ordstyrer og referent; godkjenning av innkalling og dagsorden, og to medlemmer til å signere protokollen
2. Årsberetning for[masked]. Regnskap for[masked]. Fastsettelse av kontingent
5. Budsjett for[masked]. Aktivitetsplan for[masked]. Evt vedtektsendringer som er foreslått av medlemmer eller styret
8. Andre saker som er foreslått
9. Valg

https://www.cloudsecurityalliance.no/2019/02/arsmote-2019-cloud-security-alliance-norway/