What we're about

Dataavlesing – et nasjonalt vern? Det oppleves uklarheter omkring datalagring og dataovervåking. Hvem kan overvåkes, til hvilken hensikt, hvor skal dataen lagres, hvem skal ha tilgang til dataene og når skal de slettes? Målgruppe: alle som er interessert i å lære om teknologien bak overvåkning. Diskutere fordeler og ulemper ved overvåkning og bør vanlige innbyggere overvåkes?

Upcoming events

No upcoming events