Past Meetup

IT-arkitekturen i Norwegian

This Meetup is past

83 people went

Teknologihuset

Pilestredet 56 · Oslo

How to find us

Det gule bygget, 3. etg

Location image of event venue

Details

Norwegian hatt en betydelig vekst de senere årene. I 2013 reiste over 20 millioner passasjerer med Norwegian.

Hvordan påvirker veksten IT-løsningene til Norwegian og hva tenker man rundt IT-arkitekturen i Norwegian?

Tore Aamo Børresen har jobbet med forskjellige aspekter ved Norwegian IT-løsninger i snart 7 år, først som utvikler og nå som arkitekt.

Han vil fortelle litt om historien om IT i flybransjen og hvordan man kombinerer dagens teknologier med løsninger bygd for en tid før Internett.

Han vil snakke om automatisering og hvilken betydning det å være et lavprisselskap har på IT-løsninger.

Han vil snakke litt om hvordan man håndterer den store veksten og om hvilke tekniske utfordringer man får når man blir en global aktør.

Foredraget varer ca 1-1,5 time og etterpå blir det mingling.

NB! Ta med kontanter for å kjøpe øl/brus.