Hvordan velferdsteknologisk knutepunkt brøyter vei for informasjonsdeling

Are you going?

50 spots left

Share:
Location image of event venue

Details

Stadig flere norske kommuner tar i bruk velferdsteknologi, som ofte er skybaserte lettvektløsninger med høy endringsevne. Dette står i skarp kontrast til dagens fagsystemer (EPJ-løsninger) for de ansatte i den kommunale helsetjenesten – som gjerne er tungrodde siloløsninger, dypt begravd i sikker sone. Manglende forbindelser mellom disse motpolene blir fort et hinder for å ta velferdsteknologi i bruk i større omfang. Det nasjonale samarbeidsprosjektet "Velferdsteknologisk knutepunkt" leverer integrasjonstjenester som binder de to verdenene sammen.

Velferdsteknologisk knutepunkt er et nasjonalt samarbeidsprosjekt i regi av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet og direktoratet for e-helse. Samarbeidet involverer Norsk Helsenett, som forvalter av knutepunktløsningen, KS og en rekke kommuneprosjekter. Ved siden av Oslo kommune deltar per nå Bærum, Skien, Bamble, Porsgrunn, Drammen og Bodø.
Første leveranse gikk på lufta i slutten av mai 2018. Basert på input fra medisindispenserløsning, sørger knutepunktet gjennom automatisk behandling for at det daglig skapes rundt 600 journalnotater i Oslo kommunes fagsystem Gerica. En ny type medisindispenserløsning skal snart på lufta, samtidig som det jobbes med andre integrasjoner - mot responsløsning for trygghetsalarm, 'smart kamera' for digitalt tilsyn, GPS lokalisering etc.

Foredragsholdere:

- Harald Sundt-Ohlsen, Helseetaten, Oslo kommune
- Sverre Martin Jensen, Helseetaten, Oslo kommune
- Thomas Tveit Rosenlund, Seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse