Past Meetup

Prepared Katas på Communities in Action 2011

This Meetup is past

2 people went

Details

Ole Morten Amundsen har på vegne av IRB (http://irb.no/) organisert et samarrangement mellom flere av de deltakende fagmiljøene på Communities in Action 2011 (https://wiki.cantara.no/display/PE/Communities%20in%20action%202011): Fire prepared katas kjørt i serie med samme oppgave, men forskjellige språk og utøvere.

Oslo Coding Dojo tilrettelegger arrangementet og står for rammene, mens deltakere fra framsia (http://www.meetup.com/framsia/), Oslo Perl Mongers (http://oslo.pm.org/), OsloXP (http://www.meetup.com/oslo-xp/) og IRB (http://irb.no/) står for kodingen.

Alle interesserte er hjertelig velkommen, for å se katagjennomføring i kraftig varierende språk, sosialisere med andre fagmiljø og spre det gode ord om coding dojos.

Påmelding gjøres her (https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGNva2dvQ3p5RTBlV252bi1rT2Rwc1E6MQ) via Cantaras sider om CiA 2011 (https://wiki.cantara.no/display/PE/Communities%20in%20action%202011): Velg 'Kodekataer i flere språk'-sporet og fyll inn navn og epost.