This Meetup is past

22 people went

Location image of event venue

Details

Presentatie: Unleashing Creative Freedom with MODX

In deze presentatie krijg je in een introductie in de wereld van "Creatieve Vrijheid", met het open source content management platform MODX Revolution. Kom meer te weten over waarom het 10 jaar geleden is ontwikkeld, hoe je het op web gebaseerde projecten kunt gebruiken en hoe het tot op de dag van vandaag een relevant - maar relatief onbekend -platform is. De presentatie is opgesplitst in drie delen. Allereerst een algemene introductie en uitleg hoe je een website in MODX kunt bouwen, gevolgd door een tour door het beheerpaneel en daarna bespreken we voor de ontwikkelaars in de groep hoe de databaseabstractie werkt en hoe je MODX eenvoudig verder kunt uitbreiden.

Spreker: Mark Hamstra

Mark is een PHP ontwikkelaar uit Leeuwarden. Hij is sinds 5 jaar gespecialiseerd in MODX Revolution, en heeft een jaar gewerkt voor het bedrijf achter MODX. Naast zijn freelance werk en het verkopen van premium uitbreidingen voor MODX onder de naam modmore is Mark ook een core contributor en committer voor MODX.

• 19:00 Welkom (koffie/thee)

• 19:30 Opening

• 19:40 Unleashing Creative Freedom with MODX door Mark Hamstra

• 20:30 Borrel

Joind.in (https://joind.in/event/view/4513)

English

Presentation: Unleashing Creative Freedom with MODX

In this presentation you will receive an introduction to the world of "Creative Freedom", with the open source content management systeem MODX Revolution. Discover more about why it has been developed 10 years ago, how you can use it for web based projects and how it is still a relevant - but relatively unknown platform. This presentation is split into three parts. The first part is a general overview and introduction to MODX, followed by a tour through the admin panel. Finally for the developers we discuss the inner working of the database abstraction and how to extend MODX even further.

Speaker: Mark Hamstra

Mark is a PHP developer from Leeuwarden. He specializes in MODX and worked with it for 5 years, during 1 of those years for the company that builds MODX. In addition to his freelance work and selling premium extensions for MODX with the name modmore, Mark is also a core contributor and commiter for MODX.

• 19:00 Welcome (coffee/tea)

• 19:30 Opening notes

• 19:40 Unleashing Creative Freedom with MODX by Mark Hamstra

• 20:30 Drinks