Next Meetup

Khoresht Night at Central

Needs a location

3 comments

Upcoming Meetups

Past Meetups (205)

What we're about

To bring Persian speaking Londoners together.

این گروه برای کنار هم جمع کردن فارسی زبان های لندن هست

و می تونه مکانی باشه برای ایرانی هایی که تازه به این شهر بزرگ اومدند تا با دیگر همزبانان آشنا بشوند

قراره که برنامه های گروهی جالبی رو با هم ترتیب بدیم. جاهای جدیدی رو در لندن کشف کنیم. رستوران های ایرانی رو امتحان کنیم. اگر آفتاب بود پیک نیک بریم و خلاصه از این کارا

این گروه خیلی آزاد و باز هست و هر کسی می تونه قرار بذاره و یا در قراری شرکت کنه یا نکنه. مثله خونه خاله می مونه. هیچ اجباری هم در چیزی نیست. فقط مراعات حال همدیگه رو بکنیم

Members (1,153)

Photos (415)