What we're about

Club for Amateur and Professional photographers to meetup, discuss, share ideas and group photo tours.

Câu lạc bộ dành cho những nhiếp ảnh không chuyên, chuyên nghiệp gặp gỡ, thảo luận, chia sẻ và tổ chức những chuyến đi chụp hình nhóm.

Past events (6)

Open Studio Night

D_Rock's Studio

Coffee and Photo Walk in the Park

ID cafe

Photo Tour - District 8

Coffee

Meet and Mingle

D_Rock's Studio

Photos (33)