Introduction to IPv6 protocol and P4 programming language

This is a past event

36 people went

Location image of event venue

Details

Zapraszamy na kolejny, tym razem bardzo wyjątkowy Tech Talk!
Będziemy mieli okazję posłuchać aż dwóch prelegentów.
Pierwszym z nich jest przedstawiciel naszej firmy Adam Kułagowski, natomiast drugi to związany od lat z branżą Telco Konrad Gawda.

IPv6 to protokół komunikacyjny, będący następcą protokołu IPv4. Niweluje on jego wady, takie jak ograniczona liczba adresów, zależność od protokołu ARP, czy też fragmentacje. Dzieje się tak jednak kosztem braku wstecznej kompatybilności. Prezentacja ma na celu przybliżenie nowego standardu, omówienie podstawowych różnic, wskazanie potencjalnych problemów. Poruszone będą także metody migracji na IPv6 przy zapewnionym dostępie do treści dostępnych wciąż tylko po IPv4. Na koniec omówimy wsparcie dla protokółu w różnych urządzeniach sieciowych jak i systemach operacyjnych.

P4 to język pozwalający programować przetwarzanie pakietów na urządzeniach sieciowych. Łączy w sobie siłę programowania embedded i elegancję wysokiej abstrakcji. Czy to może być następny krok dla sieci po SDN i NFV? Jakie możliwości daje switch zaprogramowany w P4? Konrad pokaże jak ten język ma się do fizycznej budowy switcha. Omówimy strukturę programu i wykorzystywane w niej pojęcia.

Tech Talk odbędzie się w Smolna 8 Studio: http://smolna8studio.pl/ we wtorek 23.10 o godzinie 18.30.

Kilka info:
- Jak trafić : druga klatka (idąc od Nowego Światu), lokal 4A, pietro 18.
- Obie prezentacje będą w jęz. angielskim,
- Nie przewidujemy streamingu, ale wydarzenie będzie nagrywane.

Po spotkaniu zapraszamy na wspólną integrację i kontynuację dyskusji przy piwie i przekąskach z pięknym widokiem na Stolicę :)

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona!
Zapisy: http://bit.ly/2yHM6Kc

Do zobaczenia!

ENGLISH VERSION:
We invite you to another, this time very unique Tech Talk! We will have the opportunity to listen to two speakers.
The first of them is the representative of our company, Adam Kułagowski. The second one is associated with the Telco industry Konrad Gawda.

P4 is a language for describing packet processing on network devices. It mixes powers of embedded programming with high-level programming elegance. Could it be a next step for networking after SDN and NFV? What can you do with a switch programmed in P4? I will point how this language maps to physical switch architecture. We will discuss program structure and basic concepts it uses.

IPv6 communications protocol replaces IPv4, eliminating shortcomings including the limited number of addresses, the v4's dependence on the ARP protocol and fragmentation. However, this comes at the expense of the lack of backwards compatibility. The presentation will introduce a new standard, discuss the basic differences and go over potential problems. It will also discuss methods for migrating to IPv6, with access to content still available only after IPv4. Finally, we will take a look at protocol support in various network devices as well as operating systems.

☛ Where? Smolna 8 Studio: http://smolna8studio.pl/ door 4A, 18th floor.
☛ When? Tuesday 23.10
☛ The intrigue kicks off at 18:30
☛ What about after the talk? The discussion will continue, with snacks, beer and a beautiful view.

Both presentations will be in English.

The number of participants is limited! Sign up here: http://bit.ly/2yHM6Kc

See you there! :)