Past Meetup

Spotkanie PJUG & Sabre Polska - What might cause JVM to pause & People Skills

This Meetup is past

88 people went

Location image of event venue

Details

We współpracy z Sabre Polska (https://www.sabre.pl/) zapraszamy na nasze kolejne spotkanie, które odbędzie się 5-tego grudnia s siedzibie firmy Sabre przy ul. Wadowickiej 6D (wejście nr 9, piętro 1, sale Kraków/Warszawa).

Tym razem gościć będziemy 2 prelegentów - Bartosza Markockiego oraz Michała Parkołę. Oto szczegóły wystapień:

1. "What (might) cause JVM to pause (apart from GC)"

Everybody knows Java has automatic memory management.
Everybody knows Java has Garbage Collectors.
Everybody knows Java GC stops your application.
Everybody knows your application is slow because of GC.
But is it true?

The talk will discuss all other, unknown or unspoken sources of stops the JVM might impose on your application. Additionally, we will address what it takes JVM to stop and how to observe all of those.

Bartosz Markocki
Od 19 lat w IT na pozycjach tak różnych jak developer, tester, team lead, project manager, product manager, konsultant.

Na przestrzeni lat Bartek pracował w kilku firmach z wieloma systemami i technologiami, ale to Java i JVM są jego specjalnością.

Od 12 lat Bartek pracuje w Sabre. Był odpowiedzialny za rozwój krytycznych systemów wysokiej dostępności i wydajności, przetwarzających tysiące transakcji na sekundę.

Zajmuje się też analizą i rozwiązywaniem najtrudniejszych, a zarazem najciekawszych problemów wydajnościowych we wszystkich systemach Sabre.

2. "People Skills for Geeks, czyli co warto umieć oprócz kodowania, żeby być skutecznym i szczęśliwym"

Tworzenie oprogramowania to sport zespołowy, tymczasem na codzień zdecydowanie za mało nacisku kładziemy na umiejętności ludzkie, które często decydują o sukcesie lub porażce współpracy.

Oto trzy problemy, które zaatakujemy podczas prezentacji:
- Jak lepiej rozumieć co się naprawdę dzieje?
- Jak być szczęśliwszym i mniej się samo-ograniczać?
- Jak być skuteczniejszym we współpracy z innymi?

Stosując zasadę Pareto chcemy znaleźć te 20% umiejętności, które przynosi 80% efektów, żeby każdy był w stanie w pełni wykorzystać swój pełen potencjał.

Michał Parkoła
Michał jest współzałożycielem People Skills for Geeks gdzie pomaga geekom uczyć się umiejętności ludzkich bez ściemy typowej dla wielu źródeł w tym obszarze. W wolnym czasie pomaga przedsiębiorcom lepiej dopasować ich produkty do potrzeb użytkowników i rynku w ramach studia produktowego Fluid Circle. Wcześniej jako Agile Coach pomagał zespołom (m.in. w Sabre w Krakowie) czerpać z pracy jak najwięcej satysfakcji.