Past Meetup

PAZUR 14 - Spark, big data, R Open at Microsoft

This Meetup is past

52 people went

Location image of event venue

Details

1. SparkR i inne big data - Marek Wiewiórka

Tematem prezentacji będzie wprowadzenie do rozwiązań big data i możliwości ich integracji z projektem R. Na przykładzie ekosystemu Hadoop zostanie zarysowana ogólna architektura big data oraz klasy narzędzi, które są obecnie podstawą wysoce skalowalnych, rozproszonych i odpornych na awarie systemów analitycznych. Prezentację uzupełni demo pokazujące, jak uruchamiać przykładowe analizy na klastrze Hadoop z poziomu środowiska R.

Marek Wiewiórka:

doktorant w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W pracy badawczej skupia sią na opracowywaniu nowych algorytmów i metod analizy danych bioinformatycznych pochodzących sekwencjonowania nowej generacji przy wykorzystaniu technologii big data. Współtwórca grupy badawczej ZSI-Bio ( http://zsibio.ii.pw.edu.pl/ ). Zawodowo architekt rozwiązań big data.

2. A conversation with... David Smith ( https://www.linkedin.com/in/dmsmith ) @revodavid ( https://twitter.com/revodavid )

David Smith is the responsible for R Open at Microsoft, and an active member of the R community: He is part of the R consortium board, the editor of the "Revolutions" blog ( http://blog.revolutionanalytics.com/ ), co-author of "An Introduction to R" the official manual of R published by the R Core Team, and author of several R related presentations and webinars being the last one "Introducing Microsoft R Open" ( http://blog.revolutionanalytics.com/2016/02/introducing-microsoft-r-open-replay-and-slides.html )

In this live conversation we will ask David about his work at Revolution Analytics and Microsoft, the Microsoft R Open, the R consortium, and the future of R among other topics. We invite you to suggest questions for David in the comments below.